Označenie nadstavby, ADR výbava

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky 10 10 Aktualizované - Updated 2/0/2016 Horľavé kvapalné látky tr. 3 Cl. 3 Flammable gas 999677 999572 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive samolepka/adhesive 250x250 mm 100x100 mm Rozmery Dimensions 999633 999833 999879 999743 999796 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a znecitlivené výbušniny tr. 4.1 - Cl. 4.1 Flammable solid 999658 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive 250x250 mm Rozmery Dimensions 999603 999812 999853 999718 999763 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Samozápalné látky tr. 4.2 Cl. 4.2 Spontaneously flammable substances 999659 999909 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive samolepka/adhesive 250x250 mm 100x100 mm Rozmery Dimensions 999604 999813 999854 999719 999772 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny tr. 4.3 Cl. 4.3 Flammable gas in contact with water 999660 999908 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive samolepka/adhesive 250x250 mm 100x100 mm Rozmery Dimensions 999605 999814 999855 999720 999773 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny tr. 4.3 Cl. 4.3 Flammable gas in contact with water 999686 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive 250x250 mm Rozmery Dimensions 999635 999809 999878 999742 999795 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Okysličovacie látky tr. 5.1 Cl. 5.1 Oxidizing substances and organic peroxides 999662 999914 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive samolepka/adhesive 250x250 mm 100x100 mm Rozmery Dimensions 999625 999828 999870 999722 999775 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 999910 samolepka/adhesive 100x100 mm 999573 samolepka/adhesive 100x100 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2ODY=