Označenie nadstavby, ADR výbava

Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail: info@reflecta.sk

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 1 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Zadné reflexné tabule a samolepky Aktualizované - Updated 1/0/2021 Zadné reflexné tabule pre nákladné vozidlá v súlade s predpisom EHK 70 dodatok 01 Rear reflecting and fluorescent panels for trucks in conformity with the regulation ECE ONU 70-01 Obr. 2 Obr. 3 1700 mm 350 mm 1700 mm 350 mm Obr. 1: Sada 2 reflexných tabúľ pre nákladné vozidlo Kit 2 truck panels 132 mm 565 mm Obr. 1 1700 mm 350 mm 1700 mm 350 mm Obr. 2: Sada 4 reflexných tabúľ pre nákladné vozidlo Kit 4 truck panels 132 mm 282,5 mm 132 mm 282,5 mm Obr. 3: Reflexná tabuľa pre nákladné vozidlo dlhá One truck panel 1130 mm 132 mm Reflexné fluoreskujúce tabule, Reflecting / Fluorescent Truck panels > 3.500 kg Obr. 3 Obr. 2 Obr. 1 Hliníkové tabule/Aluminium panels Kód 990160 Kód 990161 Kód 990163 Kód 990164 Kód 990094 Kód 990166 Kód 990167 Kód 990168 Kód 990169 Kód 990170 Kód 999207 Kód 999208 Kód 999209 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Samolepky Self - adhesive Kód 990165

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 1 2 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Zadné reflexné tabule a samolepky Aktualizované - Updated 1/0/2021 Zadné reflexné tabule pre prípojné vozidlá v súlade s predpisom EHK 70 dodatok 01 Rear reflecting and fluorescent panels for trailers in conformity with the regulation ECE ONU 70-01 Obr. 4: Sada 2 reflexných tabúľ pre prípojné vozidlo Kit 2 trailer panels Obr. 5: Sada 4 reflexných tabúľ pre prípojné vozidlo Kit 4 trailer panels Obr. 6: Reflexná tabuľa pre prípojné vozidlo dlhá One trailer panel Reflexné fluorescentné tabule, Reflecting / Fluorescent Truck panels > 3.500 kg Obr. 6 Obr. 5 Obr. 4 Hliníkové tabule/Aluminium panels Kód 990180 Kód 990181 Kód 990183 Kód 990184 Kód 990093 Kód 990186 Kód 990187 Kód 990188 Kód 990189 Kód 990190 Kód 999217 Kód 999218 Kód 999219 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Samolepky Self - adhesive Obr. 4 1700 mm 350 mm 1700 mm 350 mm Obr. 5 1700 mm 350 mm Obr. 6 1700 mm 350 mm 196 565 282,5 196 196 282,5 196 1130 Kód 990185

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk Zadné reflexné tabule pre prípojné vozidlá v súlade s predpisom EHK 70 Rear reflecting and fluorescent panels for trailers in conformity with the regulation ECE 70 1 3 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Zadné reflexné tabule a samolepky Truck panels > 3.500 kg Obr. 6 Obr. 5 Obr. 4 Hliníkové tabule/Aluminium panels Kód 990043 Kód 990041 Kód 990053 Kód 990051 Kód 990083 Kód 990089 Kód 990091 Kód 990069 Kód 990082 Kód 990077 Kód 999211 Kód 999212 Kód 999213 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Samolepky Self - adhesive Kód 990098 Obr. 4: Sada 2 reflexných tabúľ pre prípojné vozidlo Kit 2 trailer panels Obr. 5: Sada 4 reflexných tabúľ pre prípojné vozidlo Kit 4 trailer panels Obr. 6: Reflexná tabuľa pre prípojné vozidlo dlhá One trailer panel 565 mm 196 mm 285 mm 196 mm 196 mm 285 mm 196 mm 1130 mm Obr. 4 1700 mm 350 mm 1700 mm 350 mm Obr. 5 1700 mm 350 mm Obr. 6 1700 mm 350 mm Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk Zadné reflexné tabule pre prípojné vozidlá v súlade s predpisom EHK 70 dodatok 01 Rear reflecting and fluorescent panels for trailers in conformity with the regulation ECE 70 Amendment 01 1 4 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Zadné reflexné tabule a samolepky Obr. 4: Sada 2 reflexných tabúľ pre prípojné vozidlo Kit 2 trailer panels Obr. 5: Sada 4 reflexných tabúľ pre prípojné vozidlo Kit 4 trailer panels Obr. 6: Reflexná tabuľa pre prípojné vozidlo dlhá One trailer panel Reflexné tabule, Reflecting / Reflecting Reflexné fluorescentné tabule, Reflecting / Fluorescent Truck panels > 3.500 kg Obr. 6 Obr. 5 Obr. 4 Hliníkové tabule/Aluminium panels Kód 990180 Kód 990181 Kód 990183 Kód 990184 Kód 990093 Kód 990186 Kód 990187 Kód 990188 Kód 990189 Kód 990190 Kód 999217 Kód 999218 Kód 999219 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Samolepky Self - adhesive Truck panels > 3.500 kg Obr. 6 Obr. 5 Obr. 4 Hliníkové tabule/Aluminium panels Kód 990171 Kód 990172 Kód 990174 Kód 990175 Kód 990096 Kód 990090 Kód 990092 Kód 990177 Kód 990178 Kód 990179 Kód 999214 Kód 999215 Kód 999216 0,8 mm 1 mm 1,2 mm 2 mm Samolepky Self - adhesive * Obr. 4 1700 mm 350 mm 1700 mm 350 mm Obr. 5 1700 mm 350 mm Obr. 6 1700 mm 350 mm 196 565 285 196 196 285 196 1130 Kód 990176 Kód 990185 Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 2 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Reflexné pásy podľa predpisu EHK 104 Aktualizované - Updated 3/0/2018 Pás v súlade s predpisom EHK č. 104 a EHK č. 48 Homologovaný pás pre označenie obrysov vozidla, rozmery kotúčov 50mm x 50 m v 3 farbách (žltá, biela, červená) Reflexný pás pre pevný povrch Reflective tape for rigid surfaces 970701 Kód/Code 970702 970703 Farba/Color žltá/yellow biela/white 50 m Dĺžka Lenght Šírka Width červená/red 50 m 50 m 50 mm 50 mm 50 mm Reflexný pás pre plachtovinový povrch Reflective tape for canvas surfaces 970751 Kód/Code 970752 970753 Farba/Color žltá/yellow biela/white 50 m Dĺžka Lenght Šírka Width červená/red 50 m 50 m 50 mm 50 mm 50 mm Reflexný pás pre plachtovinový povrch - segmentovaný Reflective tape for canvas surfaces - segmented 970791 Kód/Code 970792 970793 Farba/Color žltá/yellow biela/white 50 m Dĺžka Lenght Šírka Width červená/red 50 m 50 m 50 mm 50 mm 50 mm Reflexný pás pre cisterny Reflective tape for tanks 970712 Kód/Code 970711 970710 Farba/Color žltá/yellow biela/white 50 m Dĺžka Lenght Šírka Width červená/red 50 m 50 m 50 mm 50 mm 50 mm Conspicuity stripe in conformity with EEC U.N. 104 and EEC 48 regulations Homologated stripe for vehicle marking available in rolls of 50mm x 50 m and in 3 colours (yellow, white, red)

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 2 2 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Reflexné pásy podľa predpisu EHK 104 Lineárne označenie Linear marking Úplné obrysové označenie Perimetrical marking Čiastočné obrysové označenie na boku vozidla a úplné obrysové označenie na zadnej časti vozidla Parcial perimetrical marking on the side of the vehicle and whole perimetrical marking on the rear of vehicle Bez pásov Without stripes S pásmi With stripes Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 3 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre presah. náklad a parkovacie tabule Aktualizované - Updated 6/0/2020 Zadné reflexné tabule pre presahujúci náklad Rear reflecting panels for protruding loads Benelux Type Zadné reflexné tabule pre presahujúci náklad Homologated rear reflecting panels for protruding loads Španielsky typ / Spanish type Reflexná tabuľa hliníková 500x500, 1 mm Aluminium panel 500x500, 1 mm Reflexná tabuľa hliníková 500x500, 1,4mm Aluminium panel 500x500, 1,4 mm Kód 990079 Kód 990068 Taliansky typ / Italian type 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm Hliníkové tabule 500x500x1mm s červeným pruhovaním triedy 1 a matnou bielou farbou Aluminium panel 500x500x1mm red film class 1 and white mat ink. Hliníkové tabule 500x500x1 mm s bielim pruhovaním triedy 1 a matnou červenou farbou Aluminium panel 500x500x1mm white film class 1 and red mat ink. Kód 990032 Kód 990033 500 mm 500 mm Hliníkové tabule 500x500x1mm červeno-bielo pruhované s 4 dierami a zaokrúhlenými okrajmi Aluminium panel 500x500x1 mm film class 1 with four riveted holes and rounded corner Kód 990034 500 mm 500 mm Hliníkové tabule 500x500x1mm červeno-bielo pruhované s 2 dierami a lankom Aluminium panel 500x500x1 mm film class 1 with two riveted holes and rope Kód 990065 500 mm 500 mm

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 3 2 Aktualizované - Updated 6/0/2020 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre presah. náklad a parkovacie tabule Parkovacie tabule Parking warning table Pravé/Right 423x423x1 Pevné/Solid Zn 423x423x1 Sklopné/Folding Zn Kód Code Typ Type Popis Descriptions 990027 990028 Ľavé/Left Pravé/Right Ľavé/Left 990029 990030 Pravé/Right Ľavé/Left 990311 990312 990301 990302 Pravé/Right Ľavé/Left 285x285x2 Pevné/Solid Al 285x285x2 Sklopné/Folding Al 423 mm 423 mm 423 mm 423 mm 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm Príklad Example Zadné reflexné parkovacie tabule Homologated rear reflecting parking warning tables

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 998999 999001 999000 999008 999007 999002 999012 999006 999010 998993 999003 998994 999004 998998 999009 998995 999005 998997 998996 Rýchlosť/Speed Kód/Code Samolepka 200 mm Self-adhesive speed limit disc 200 mm Hliníková plechová tabuľa 200 mm hrúbka 1 mm 200 mm speed limit disc with aluminium support 1 mm 999111 999101 999100 999118 999117 999102 999109 999106 999107 999112 999103 999113 999104 999119 999108 998195 999105 998197 998196 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 62,5 km/h 65 km/h 70 km/h 75 km/h 80 km/h 85 km/h 90 km/h 95 km/h 100 km/h 110 km/h 130 km/h Rýchlostné označenia pre homologované vozidlá s reflexnou fóliou 2.triedy Homologated speed limit discs for vehicles with rear reflecting film cl.2 4 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Rýchlostné označenia Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 5 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Označenie vozidiel Samolepka zelená Green self-adhesive Samolepka zelená na hliníkovom plechu 1 mm Green self-adhesive with aluminium support 1 mm L S G U III IV Kód 999151 Kód 999152 Kód 999153 Kód 999154 Kód 998160 Kód 998161 Kód 998162 V Kód 999051 Kód 999052 Kód 999053 Kód 999054 Kód 998060 Kód 998061 Kód 998062 200 mm 220 mm 200 mm 220 mm Kód 998063 Kód 998064 Kód 998065 III IV V Vl VI Kód 998059 Kód 998067 Kód 999049 Kód 999043 Kód 999045 Kód 999044 Kód 999144 Kód 999145 Kód 999143 Kód 999149 Kód 998163 Kód 998164 Kód 998165 Kód 998167 Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 5 2 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Označenie vozidiel Aktualizované - Updated 1/0/2021 Označenia pre vozidlá Identifying marks for vehicles 1 2 3 999753 990104 990106 990108 Písmeno "A" samolepka biela reflexná Letter "A" in self-adhesive white reflecting film 400x300 mm Písmeno "A" biele reflexné 400x300 mm na hliníkovej tabuli 1 mm Letter "A" in white reflecting film 400x300mm with aluminium support 1 mm Písmeno "A" biele reflexné 400x300 mm na vertikálne sklopnej hliníkovej tabuli 1 mm Letter "A" in white reflecting film 400x300mm with vertical folding aluminium support 1 mm Písmeno "A" biele reflexné 400x300 mm na horizontálne sklopnej hliníkovej tabuli 1 mm Letter "A" in white reflecting film 400x300mm with horizontal folding aluminium support 1 mm Kód/Code Popis/Descriptions Obrázok Pictures TIR tabuľa hliníková 400x250 mm 1 mm TIR panel 400x250 mm aluminium 1 mm TIR tabuľa hliníková, vertikálne sklopná 400x250 mm 1 mm TIR vertical folding panel 400x250 mm aluminium 1 mm TIR tabuľa hliníková, horizontálne sklopná 400x250 mm 1 mm TIR horizontal folding panel 400x250mm aluminium 1 mm 4 5 6 7 990111 990112 990116 Kód/Code Popis/Descriptions Obrázok/Pictures Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Nasledujúce výrobky je možné na žiadosť dodať aj s ochranným okrajom. The following articles are also avaible with rubber protection 400 mm 250 mm Obr. 6 Obr. 7

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 999619 999620 999621 999622 990117 990119 990113 990118 990120 990114 Kód/Code Na hliníkovej tabuli 1mm With alumin. support 1mm Samolepka Self-adhesive Na hliníkovej tabuli 2mm With vertical folding alum. support 2mm Popis/Description Ľahkoskaziteľné potraviny - zelená samolepka písmeno "a" 500x400 mm. Agricultural load - green self-adhesive letter "a" 500x400 mm. Odpadový materiál - žltá samolepka písmeno "R" 400x400 mm. Waste material - yellow self-adhesive letter "R" 400x400 mm. Ľahkoskaziteľné potraviny - zelená samolepka písmeno "d" 500x400 mm. Perirshable load - green self-adhesive letter "d" 500x400 mm. Odpadový materiál - žltá samolepka písmeno "R" 150x150 mm. Waste material - yellow self-adhesive letter "R" 150x150 mm. Kód 980910 Pozinkovaná tabuľa "Školský autobus" 400x400mm, 1 mm - talianska verzia Schoolbus panel Italian version 400x400 mm, 1 mm. zinc plated Kód 980911 Pozinkovaná tabuľa "Školský autobus" horizont sklop. 400x400mm, 1 mm - talianska verzia Schoolbus panel horizontal folding Italian version 400x400 mm, 1 mm. zinc plated Kód 980912 Samolepka "Školský autobus" - talianska verzia Schoolbus self-adhesive Italian version 400x400 mm. * Na žiadosť je možné dodať aj verziu Belgicka, Anglicka, Nemecka, Rakúska, Francúzska. * The Belgian, English, German, Austian, French versions are also available. Označenie pre vozidlá Identifying marks for vehicles 500 mm 400 mm 400 mm 400 mm 150 mm 150 mm 400 mm 400 mm OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Označenie vozidiel 5 3 a: Ľahkoskaziteľné potraviny (poľnohospodárske produkty) Agricultural load (agricultural products) d: Ľahkoskaziteľné potraviny (potravinárske produkty) Perirshable load (foodstuffs products) R: Odpadový materiál Waste material Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk Výstražné zástavky pre hydraulické čelá Warning liftflags for hydraulic tailgates Bezpečnostné označenia pre vozidlá a kontajnery, norma DIN 67520 časť 2 Vehicle and container identifying markings in conformity with DIN 67520 teil 2 Sada 8 kusov, 4 ľavé + 4 pravé Kit 8 pcs. 4 left + 4 right Sada 2 kusov, ľavé + pravé Kit 2 pcs. left + right Výstražný trojuholník v púzdre 430 x 65 x 35 mm Warning triangle box 430 x 65 x 35 mm Kód 971003 Kód 971021 Kód 971022 Kód 971023 Kód 971024 Kód 971025 Kód 970090 Kód 999521 Kód 999522 Hliníkový držiak pre zástavky hydraulického čela Aluminium support for liftflags for hydraulic tailgates Pravá zástavka pre hydraulické čelo Right liftflag for hydraulic tailgates Ľavá zástavka pre hydraulické čelo Left liftflag for hydraulic tailgates Pravá zástavka pre hydraulické čelo s hliníkovým držiakom Right liftflag for hydraulic tailgates with aluminium support Ľavá zástavka pre hydraulické čelo s hliníkovým držiakom Left liftflag for hydraulic tailgates with aluminium support Sada pre hydraulické čelo Kit right and left liftflags for hydraulic tailgates with aluminium support 141 mm 705 mm 141 mm 705 mm 5 4 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Označenie vozidiel Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Označenie vozidiel 5 5 Aktualizované - Updated 2/0/2021 Kód 980951 Sada 2 hliníkových tabúľ 423x282x1 mm s reflexnou fóliou triedy 2 Kód 980952 Sada 2 samolepiek 423x282 mm s reflexnou fóliou triedy 2 423 282 Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z.z. bod č. 3: Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy, vozidlá kategórie P a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od 2 pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m , pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným 7 odrazom triedy 2. ) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo. Takým označením musia byť označené aj špeciálne poľnohospodárske alebo lesné zariadenia nesené alebo polonesené ťažným vozidlom. Vozidlá kategórie P a S musia byť týmto označením označené aj na zadných bočných plochách, čo najbližšie k dolným a zadným N obrysom vozidla. Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z.z. bod č. 2: -1 Vozidlá kategórie L (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h 7e 6 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69. ) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k 6 predpisu EHK č. 69. ) Trojuholník EHK 69.01 Hliníkový trojuholník pre označenie pomaly sa pohybujúcich vozidiel podľa EHK 69.01 Držiak trojuholníka Sada hliníkových tabúľ a samolepiek Kód 970070 365 mm. 365 mm. Kód 991241 Kód 991242 Sada konzol pre hliníkový trojuholník Kapsa pre držiak Samolepka trojuholník pre označenie pomaly sa pohybujúcich vozidiel podľa EHK 69.01 Kód 970071

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 5 6 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Označenie vozidiel Aktualizované - Updated 2/0/2021 Výstražné označenie vozidiel nad 3,5t „Mŕtvy uhol“ "Dead angle" warning signs for vehicles over 3,5t Výstražné označenie „Mŕtvy uhol“ 250x170 mm na nákladné vozidlá nad 3,5t Warning sign "Dead angle" 250x170 mm for vehicles over 3,5t Výstražné označenie „Mŕtvy uhol“ 250x170 mm na autobusy Warning sign "Dead angle" 250x170 mm for buses 998180 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive 250x170 mm Rozmery Dimensions 998182 998184 hliník/aluminium magnetická/magnetic 250x170 mm 250x170 mm 998181 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive 250x170 mm Rozmery Dimensions 998183 998185 hliník/aluminium magnetická/magnetic 250x170 mm 250x170 mm 250 250 170 170

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 6 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre poľnohospodárske vozidlá Aktualizované - Updated 6/0/2021 Zadné reflexné a fluorescentné tabule pre zariadenia ťahané poľnohospodárskymi vozidlami Rear reflecting and fluorescent panels indicating carried or semi-carried agricultural equipment Poľnohospodárske tabule podľa predpisu DIN 11030 s fóliou triedy 1 Agricultural panels in conformity with DIN 11030 with class 1 film Kód 990022 pravá/right 990023 ľavá/left Pozinkovaná tabuľa so zaoblenými hranami 423x423x0,8 mm Panel zinc plated with rounded corners 423x423x0,8 mm Kód 990001 pravá/right 990002 ľavá/left Pozinkovaná tabuľa vertikálne sklopná so zaoblenými hranami 423x423x0,8 mm Vertical folding panel zinc plated with rounded corners 423x423x0,8 mm Kód 990031 Sada 2 pozinkovaných tabúľ pravá a ľavá 564x282x0,8 mm Kit 2 panels left and right zinc plated 564x282x0,8 mm Trojuholník EHK 69.01 Warning triangle ECE 69.01 Kód 990071 Sada 2 hliníkových tabúľ 564x282x2 mm Kit 2 agricultural panels 564x282x2 mm Kód 990072 Hliníková tabuľa 423x423x2 mm Aluminium agricultural panels 423x423x2 mm Kód 970070 Hliníkový trojuholník pre označenie pomaly sa pohybujúcich vozidiel 365x365x1,5 mm Aluminium markerboard for slow moving vehicles 365x365x1,5 mm 365 mm. 365 mm. 564 mm 282 mm 564 mm 282 mm 423 mm 423 mm 423 mm 423 mm 423 mm 423 mm 564 mm 282 mm Držiak trojuholníka Bracket for markerboard Kód 991241 Kód 991242 Sada konzolí pre hliníkový trojuholník Kit of bracket for aluminium markerboard Kapsa pre držiak Support for bracket Samolepka v tvare trojuholníka pre označenie pomaly sa pohybujúcich vozidiel bez homologizácie Triangle-shaped self-adhesieve for marking slow-moving vehicles without homologation Kód 970071

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 6 2 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre poľnohospodárske vozidlá Aktualizované - Updated 6/0/2020 Kód 980986 Kód 980981 Sada 2 hliníkových bielo/červených reflexných tabúľ P+Ľ, trieda 1, s homologovaním TPESC, 423x423x1 mm Kit of 2 right and left square panels, with reflecting red and white film class 1 - homologated TPESC, 423x423x1 mm Sada 2 hliníkových bielo/červených tabúľ P+Ľ, s homologovaním TPESC/DIN 11030, 423x423x1 mm Kit of 2 right and left panels - homologated TPESC/DIN 11030, 423x423x1 mm 423 mm 423 mm 423 mm 423 mm 423 mm 423 mm 282 mm 282 mm Kód 980987 Kód 980982 Sada 2 hliníkových bielo/červených reflexných tabúľ P+Ľ, trieda 1, s homologovaním TPESC, 423x282x1 mm Kit of 2 right and left rectangular panels, with reflecting red and white film class 1 - homologated TPESC, 423x282x1 mm Sada 2 hliníkových bielo/červených tabúľ P+Ľ, s homologovaním TPESC/DIN 11030, 423x282x1 mm Kit of 2 right and left panels - homologated TPESC/DIN 11030, 423x282x1 mm Kód 980451 Sada reflexných pásov P+Ľ, trieda 1, s homologovaním TPESC, 141mm x 10 m 2 adhesive left-right rolls with film class 1 homologated TPESC, 141mm x 10 m Poznámka/Note Na žiadosť je možné dodať rolky alebo sady so striedajúcimi sa pruhmi v rôznych dĺžkach a šírkach. Rolls or kits of alternated stripes in different widhts and lenghts are available upon request.

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 6 3 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre poľnohospodárske vozidlá Aktualizované - Updated 6/0/2020 Kód 980944 Kód 980945 Kód 980943 Kód 980942 Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 423x423x1 mm v súlade s predpisom RA2 NBN EN 12899-1 Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 423x423x1 mm in conformity with the regulation RA2 NBN EN 12899-1 Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 282x282x1 mm v súlade s predpisom ECE REG NR 104-C Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 282x282x1 mm in conformity with the regulation ECE REG NR 104-C Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 560x282x1 mm v súlade s predpisom RA2 NBN EN 12899-1 Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 560x282x1 mm in conformity with the regulation RA2 NBN EN 12899-1 Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 800x141x1 mm v súlade s predpisom RA2 NBN EN 12899-1 Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 800x141x1 mm in conformity with the regulation RA2 NBN EN 12899-1 423 mm 282 mm 423 mm 282 mm 423 mm 282 mm 423 mm 282 mm 560 mm 800 mm 800 mm 560 mm 282 mm 141 mm 141 mm 282 mm

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 6 4 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre poľnohospodárske vozidlá Aktualizované - Updated 6/0/2020 Kód 993000 Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 282x282x1 mm Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 282x282x1 mm Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 423x282x1 mm Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 423x282x1 mm Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 423x423x1 mm Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 423x423x1 mm 282 mm 423 mm 282 mm 423 mm 282 mm 423 mm 282 mm 423 mm 423 mm 282 mm Kód 993002 Kód 993004 Poľnohospodárske tabule podľa predpisu ECE 70 s fóliou triedy 5, podľa Európskej regulácie EC 86 Agricultural panels in conformity with ECE 70 class 5, according to EC 86 European regulation. Kód 993001 Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 282x282x2 mm Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 282x282x2 mm Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 423x282x2 mm Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 423x282x2 mm Kód 993003 Sada 2 hliníkových tabúľ pravá a ľavá so zaoblenými hranami 423x423x2 mm Kit of 2 right & left aluminium plates with rounded corners 423x423x2 mm Kód 993005

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 6 5 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre poľnohospodárske vozidlá Aktualizované - Updated 10/0/2018 Poľnohospodárske tabule podľa predpisu ECE 70 s fóliou triedy 5, podľa Európskej regulácie EC 86 Agricultural panels in conformity with ECE 70 class 5, according to EC 86 European regulation. Kód 993008 Hliníková tabuľa obojstranná so zaoblenými hranami 282x282x1 mm Doubleside aluminium plate with rounded corners 282x282x1 mm Hliníková tabuľa obojstranná so zaoblenými hranami 423x282x1 mm Doubleside aluminium plate with rounded corners 423x282x1 mm Hliníková tabuľa obojstranná so zaoblenými hranami 423x423x1 mm Doubleside aluminium plate with rounded corners 423x423x1 mm 282 mm 423 mm 282 mm 423 mm 423 mm 282 mm Kód 993011 Kód 993006 Kód 993009 Hliníková tabuľa obojstranná so zaoblenými hranami 282x282x2 mm Doubleside aluminium plate with rounded corners 282x282x2 mm Hliníková tabuľa obojstranná so zaoblenými hranami 423x282x2 mm Doubleside aluminium plate with rounded corners 423x282x2 mm Kód 993012 Hliníková tabuľa obojstranná so zaoblenými hranami 423x423x2 mm Doubleside aluminium plate with rounded corners 423x423x2 mm Kód 993007

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 6 6 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre poľnohospodárske vozidlá Aktualizované - Updated 1/0/2021 Kód 980550 Kód 980551 Samolepka pravá 282x282 mm Sticker right 282x282 mm 282 mm 282 mm 423 mm Kód 980554 Samolepky pre poľnohospodárske vozidlá podľa predpisu R104 trieda F, podľa Európskej regulácie EC 86 Stickers for agricultural equipment in conformity with reg. R104 class F - according to EC 86 European regulation Kód 980551 Kód 980550 Samolepka ľavá 282x282 mm Sticker left 282x282 mm Kód 980552 Sada 2 samolepiek pravá a ľavá 282x282 mm Kit of 2 right & left stickers 282x282 mm Sada 2 samolepiek pravá a ľavá 423x423 mm Kit of 2 right & left stickers 423x423 mm 423 mm 423 mm 423 mm 846 mm 282 mm 141 mm 141 mm Kód 980555 Kód 980557 Sada 2 samolepiek pravá a ľavá 423x282 mm Kit of 2 right & left stickers 423x282 mm Sada 2 samolepiek pravá a ľavá 423x141 mm Kit of 2 right & left stickers 423x141 mm Kód 980556 Sada 2 samolepiek pravá a ľavá 846x141 mm Kit of 2 right & left stickers 846x141 mm

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 7 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Zvláštna preprava Aktualizované - Updated 11/0/2023 ZVLÁŠTNA PREPRAVA H L ZVLÁŠTNA PREPRAVA L H Hliníková tabuľa 1 mm Al panel 1 mm 980812 Samolepka Self-adhesive 990149* Rozmery Dimensions L x H 980866 730x300 mm 1200x400 mm Hliníková tabuľa 1 mm Al panel 1 mm 980817 Samolepka Self-adhesive Rozmery Dimensions L x H 980867 1600x200 mm 990146* 980813 980865 920x150 mm 1900x250 mm CONVOI EXCEPTIONNEL H L CONVOI EXCEPTIONNEL L H 990138* Hliníková tabuľa 1 mm Al panel 1 mm 980802 Samolepka Self-adhesive 990139* Rozmery Dimensions L x H 980856 730x300 mm 1200x400 mm Hliníková tabuľa 1 mm Al panel 1 mm 980807 Samolepka Self-adhesive Rozmery Dimensions L x H 980857 1600x200 mm 980803 980855 1900x250 mm * do vypredania zásob/till sold out * do vypredania zásob/till sold out * do vypredania zásob/till sold out --------- ---------

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 7 2 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tabule pre poľnohospodárske vozidlá Aktualizované - Updated 1/0/2021 Kód 993110 Predná obojstranná hliníková tabuľa 141x1100x1 mm, žlto/červená, trieda 2 Front double-sided aluminium plate 141x1100x1 mm, yellow/red, class 2 Predná obojstranná hliníková tabuľa 423x423x1 mm, žlto/červená, trieda 2 Front double-sided aluminium plate 423x423x1 mm, yellow/red, class 2 141 mm 1100 mm Kód 993111 423 mm 423 mm Kód 993112 Kód 993113 141 mm 1100 mm Predné reflexné tabule pre zvláštnu prepravu Front reflecting panels for special load panels 423 mm 423 mm Predná obojstranná hliníková tabuľa 141x1100x1 mm, bielo/červená, trieda 3 Front double-sided aluminium plate 141x1100x1 mm, white/red, class 3 Predná obojstranná hliníková tabuľa 423x423x1 mm, bielo/červená, trieda 3 Front double-sided aluminium plate 423x423x1 mm, white/red, class 3

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk Obr.9 Obr.10 Obr.11 Obr.12 Obr.13 Obr.14 Obr.15 Nálepka na kontajner tr.2 100x400mm/ľavá-Self-adh. left waste material containter mark cl.2 100x400mm 999501 Nálepka na kontajner tr.1 100x400mm/ľavá-Self-adh. left waste material containter mark cl.1 100x400mm 999511 Nálepka na kontajner tr.2 100x400mm/pravá-Self-adh.right waste material containter mark cl.2 100x400mm 999502 Nálepka na kontajner tr.1 100x400mm/pravá-Self-adh.right waste material containter mark cl.1 100x400mm 999512 Nálepka na kontajner tr.2 200x200mm - Self-adh. waste material containter mark cl.2 200x200mm 999503 Nálepka na kontajner tr.1 200x200mm - Self-adh. waste material containter mark cl.1 200x200mm 999513 Nálepka na kontajner tr.2 200x400mm - Self-adh. waste material containter mark cl.2 200x400mm 999504 Nálepka na kontajner tr.1 200x400mm - Self-adh. waste material containter mark cl.1 200x400mm 999514 Kód/Code 1 2 3 4 Popis/Description Obrázok Pictures Reflexné pásy Reflecting strips Reflexná páska tr.1 v 20 a 25 m kotúčoch * Reflecting film cl.1 in rolls of 20 and 25 m Reflexná páska tr.2 v 25 m kotúčoch * Reflecting film cl.2 in rolls of 25 m 980153 980163 980173 980151 980161 980171 980154 980164 980174 980152 980162 980172 980103 980113 980123 980101 980111 980121 980104 980114 980124 980102 980112 980122 Pásky sú v súlade s dekrétom č. 547 z 27/04/1955 čl. 8, bod 8, 11 Kód/Code Biela/červ. pravá White/red right obr. 5 Biela/červ. ľavá White/red left obr. 5 Žltá/čierna. pravá Yellow/black right obr. 6 Žltá/čierna. ľavá Yellow/black left obr. 6 Biela/červ. pravá White/red right obr. 7 Biela/červ. ľavá White/red left obr. 7 Žltá/čierna pravá Yellow/black right obr. 8 Žltá/čierna ľavá Yellow/black left obr. 8 980301 980311 980321 980302 980312 980322 980351 980361 980371 980352 980362 980372 š.5cm.d.20m. š.10cm.d.20m. š.15cm.d.20m. š.5cm.d.25m. š.10cm.d.25m. š.15cm.d.25m. 980402 980412 980422 980432 980202 980251 980226 980403 980413 980423 980433 980203 980252 980227 Nalepovacia reflexná páska tr.1 v 45,7 m kotúčoch Adhesive reflecting film cl.1 in rolls of 45,7 m Nalepovacia reflexná páska tr.2 v 45,7 m kotúčoch Adhesive reflecting film cl.2 in rolls of 45,7 m Kód/Code Oranžová Orange obr. 9 Žltá Yellow obr. 10 Červená Red obr. 11 Biela White obr. 12 Žltá Yellow obr. 13 Červená Red obr. 14 Biela White obr. 15 980401 980411 980421 980431 980201 980250 980225 š. 5 cm š. 10 cm š. 15 cm 8 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Reflexné pásy Obr.5 Obr.6 Obr.7 Obr.8 Aktualizované - Updated 1/0/2018 Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 100 mm 400 mm 200 mm 200 mm 200 mm 400 mm

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 9 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Tachografové kotúče Tachografové kotúče do štandardných a automatických tachografov v súlade s predpisom EHK 3821/85 Best quality tachocharts for Standard and Automatic tachographs. According to EEC regulations 3821/85 Tachografové kotúče Tachographs disks 999383 125 km/h Kód/Code Číslo certifikácie/Approval number E1 - 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 18 21 22 23 26 29 30 31 32 35 36 37 40 41 44 45 46 47 48 53 54 55 56 57 58 59 60 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 E2 - 18 20 E3 - 01 E11 - 18 20 27 E3 - 150 E20 - 003 999384 125 km/h 3300 obr/min E1 - 13 14 16 17 24 25 27 28 33 34 38 39 42 43 49 50 51 52 61 62 71 76 77 85 E2 - 19 21 E3 - 151 999381 100 km/h E1 - 23 26 31 32 37 40 45 46 55 56 57 60 63 64 69 70 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 E2 - 18 20 E3 - 189 999386 140 km/h E1 - 37 40 41 44 45 46 47 48 53 54 55 56 57 58 59 60 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 82 83 E2 - 18 20 E3 - 152 E11 - 19 21 26 999387 180 km/h E1 - 57 60 72 73 82 83 E3 - 179 E11 - 24 25 Termo-papier do digitálnych tachografov (3ks balenie) Thermal paper rolls for digital tachographs ( 3 piece in packs) 999397 Kód/Code Popis/Description Jednostranná potlač v súlade s predpisom EC 432/2004. Odolné voči teplotám, vlhkosti, krému na ruky, oleju, benzínu, etanolu, vode, sprejom do kabíny. 8m rolky, povrch chránený špeciálnou vrstvou. According to EC Regulations 432/2004 Resistent against heat and humidity, hand cream, oil, diesel fuel, plasticizer, ethanol, water, cockpit spray, Each 8 m roll is protected by a special foil. Siemens VDO Actia Actia Actia Stoneridge EFKON DTCO 1381 SmarTach STD SmarTach ADR SmarTach STD II SE5000 EFAS-3 84 25 29 30 0002 200 e1 e2 e2 e2 e5 e1 Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk Kód: 991452 Nerezová reliéfna tabuľa automaticky meniteľná z benzínu na naftu - 400x300 mm Embossed panel stainless steel convertible from petrol to diesel - 400x300 mm 991001 991002 991003 991004 991005 991006 991007 991008 991009 991010 991011 991012 991013 991014 991015 991101 991102 991103 991104 991105 991106 991107 991108 991109 991110 991111 991112 991113 991114 991115 30-1202 Nafta 33-1203 Benzín 30-1223 Kerozín 23-1965 LPG 23-1978 Tekutý propán 23-1971 Prírodný plyn 22-1951 Tekutý argón 22-1977 Tekutý dusík 22-2187 Oxid uhličitý 223-1966 Tekutý vodík 225-1073 Tekutý kyslík 263-1040 Etylén oxid 23-1011 Bután 223-1038 Zmrazený etylén 223-1972 Prírodný tekutý plyn Látka Substance Nerez 0,8 mm Stainless steel 0,8 mm Pozinkované 0,8 mm Zinc plated 0,8 mm Kód/Code Látka Substance Kód/Code Vertikálne sklopná nerez. (Obr.1) 30-1202 Nafta 33-1203 Benzín 30-1223 Kerozín 23-1965 LPG 23-1978 Tekutý propán 23-1971 Prírodný plyn 22-1951 Tekutý argón 22-1977 Tekutý dusík 22-2187 Oxid uhličitý 223-1966 Tekutý Vodík 225-1073 Tekutý kyslík 263-1040 Etylén oxid 23-1011 Bután 223-1038 Zmrazený etylén 223-1972 Prírodný tekutý plyn Kód 991501 Kód 991502 Kód 991503 Kód 991504 Kód 991505 Kód 991506 Kód 991507 Kód 991508 Kód 991509 Kód 991510 Kód 991511 Kód 991512 Kód 991513 Kód 991514 Kód 991515 Kód 991301 Kód 991302 Kód 991303 Kód 991304 Kód 991305 Kód 991306 Kód 991307 Kód 991308 Kód 991309 Kód 991310 Kód 991311 Kód 991312 Kód 991313 Kód 991314 Kód 991315 Vertikálne sklopná pozink. (Obr.1) Kód 991551 Kód 991552 Kód 991553 Kód 991554 Kód 991555 Kód 991556 Kód 991557 Kód 991558 Kód 991559 Kód 991560 Kód 991561 Kód 991562 Kód 991563 Kód 991564 Kód 991565 Horizontálne sklopná nerez. (Obr.2) Kód 991321 Kód 991322 Kód 991323 Kód 991324 Kód 991325 Kód 991326 Kód 991327 Kód 991328 Kód 991329 Kód 991330 Kód 991331 Kód 991332 Kód 991333 Kód 991334 Kód 991335 Horizontálne sklopná pozink. (Obr.2) 10 1 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky 400 mm 300 mm Obr. 1 400 mm 300 mm Obr. 2 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm Nerezová reliéfna tabuľa meniteľná z benzínu na naftu - 400x300 mm Embossed panel stainless steel convertible from petrol to diesel - 400x300 mm Kód: 991451 400 mm 300 mm 80 mm 300 mm 400 mm 300 mm Kód: 991453 Nerezová reliéfna tabuľa meniteľná z benzínu na naftu s konzolou - 400x300 mm Embossed panel stainless steel convertible from petrol to diesel - 400x300 mm with bracket Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 10 2 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky Aktualizované - Updated 6/0/2020 Nasledujúce výrobky je možné dodať na žiadosť aj s ochranným okrajom. The following articles are also avvailable with rubber protection. Obr. 3 Obr. 4 Obr. 7 Obr. 10 Obr. 11 3 4 5 6 7 8 9 10 991201 991203 991054 991216 991210 991208 991212 991209 991211 991207 991240 Nerezová tabuľa A.D.R. 400x300-0,8 mm / Stainless steel A.D.R. neutral panel 400x300-0,8 mm. Pozinkovaná tabuľa A.D.R. 400x300-0,8 mm / Zinc-plated A.D.R. neutral panel 400x300-0,8 mm. Poťah pre A.D.R. tabuľu 400x300 / A.D.R. panel cover 400x300. Hliník. tabuľa sklopná A.D.R. neutr. označ. 300x120-2 mm / Alu. A.D.R. neutral folding panel 300x120-2 mm. Hliník. tabuľa A.D.R. neut. označ. 300x120-1 mm / Alu. A.D.R. neutral panel 300x120-1 mm. Hliník. tabuľa sklopná A.D.R. vertikálna 400x300-1 mm / Alu. A.D.R. vertical folding panel 400x300-1 mm. Hliník. tabuľa sklopná A.D.R. vertikálna 400x300-1 mm s ochranným okrajom a patentovaným uzatváraním podľa predpisu WVTA s tromi otvormi Ø 5mm Alu. A.D.R. vertical folding panel 400x300-1 mm with rounded corners, rubber protection and patented closing system according with WVTA, with 3 holes by Ø 5mm Hliník. tabuľa sklopná A.D.R. vertikálna 400x300-2 mm / Alu. A.D.R. vertical folding panel 400x300-2 mm. Hliník. tabuľa sklopná A.D.R. horizontálna 400x300-1 mm / Alu. A.D.R. horizontal folding panel 400x300-1 mm. Hliník. tabuľa sklopná A.D.R. horizontálna 400x300-2 mm / Alu. A.D.R. horizontal folding panel 400x300-2 mm. Tabuľa A.D.R. sklopná vertikálna s konzolou 400x300-1 mm / A.D.R. vert. folding panel with bracket 400x300-1 mm. Konzola pre sklop. tabuľu s namont. klipsami / Bracket for folding panel with fixing bolt. Kód/Code Popis/Descriptions Obrázok Pictures Pevná a sklopná tabuľa pre prepravu nebezpečného nákladu (A.D.R.) Rigid and folding neutral panels for dangerous load transport (A.D.R.) 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm Obr. 6 300 mm 120 mm 400 mm 300 mm Obr. 8 400 mm 300 mm Obr. 5 300 mm 120 mm 400 mm 300 mm 400 mm 75 mm 40 mm 20 mm Obr. 9 8 7 991219 Nerez. tabuľa sklopná A.D.R. vertikálna 400x300-0,8 mm / Stain. steel A.D.R. vertical folding panel 400x300-0,8 mm. 991221 Pozink. tabuľa sklopná A.D.R. vertikálna 400x300-0,8 mm / Zinc-plated A.D.R. vert. folding panel 400x300-0,8 mm. Nerez. tabuľa sklopná A.D.R. horizon. 400x300-0,8 mm / Stain. steel A.D.R. horiz. folding panel 400x300-0,8 mm. 991223 991222 Pozink. tabuľa sklopná A.D.R. horizon. 400x300-0,8 mm / Zinc-plated A.D.R. horiz. folding panel 400x300-0,8 mm. Patentované Patented Patentované Patented 11 990326

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 10 3 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky Kód: 996093 Hliníková A.D.R. tabuľa horizontálne sklopná 400x300x1 mm s nerezovým pántom Aluminium A.D.R. horizontal folding panel 400x300x1 mm with stainless steel hinge 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm Kód: 996094 Hliníková A.D.R. tabuľa vertikálne sklopná 400x300x1 mm s nerezovým pántom Aluminium A.D.R. vertical folding panel 400x300x1 mm with stainless steel hinge 300 mm 120 mm Kód: 996095 Hliníková A.D.R. tabuľa vertikálne sklopná 300x120x2 mm s nerezovým pántom Aluminium A.D.R. vertical folding panel 300x120x2 mm with stainless steel hinge Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk Obr. 1 Obr. 2 Všeobecné A.D.R. tabule pevné a sklopné s ochranným okrajom Standard and folding neutral A.D.R. panels with rubber protection Hliníková A.D.R. tabuľa vertikálne sklopná 400x300x1 mm s ochranným okrajom Aluminium A.D.R. vertical folding panel 400x300x1 mm, with rubber protection 991217 Kód/Code 1 Popis/Descriptions Obrázok Pictures Nerezová tabuľa vertikálne sklopná 400x300x0,8 mm s ochranným okrajom Stainless steel A.D.R. vertical folding panel 400x300x0,8 mm, with rubber protection 991218 991220 2 992055 Pozinkovaná tabuľa vertikálne sklopná 400x300x0,8 mm s ochranným okrajom Zinc plated A.D.R. vertical folding panel 400x300x0,8 mm, with rubber protection Pozinkovaná tabuľa vertikálne sklopná 400x300x0,8 mm s ochranným okrajom Zinc plated A.D.R. vertical folding panel 400x300x0,8 mm, with rubber protection Nosiče čísel 94x134 a adaptér 375x134 pre označenie ADR Holders for numbers 94x134 and adapter 375x134 for dangerous load transport (A.D.R.) Kód 991352 Nerezový nosič čísel 400x300 mm pre čísla 94x134 mm bez konzoly, otvory Ø9 mm, lakovaný Painted stainless steel holder 400x300 for numbers 94x134 mm without bracket, with holes Ø9 mm and bosses Kód 991356 Nerezový adaptér 375x134 mm pre čísla 70x118 mm na aplikáciu do číselných nosičov s kódmi 991357, 991354, 991352 Stainless steel adapter 375x134 mm for numbers 70x118 mm. To be applied with holder code 991357, 991354, 991352 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm Kód 991354 Nerezový nosič 400x300 mm pre čísla 94x134 lakovaný, s pružinovým systémom, s ochranným okrajom, s 5 cm konzolou Painted stainless steel holder 400x300 mm for numbers 94x134 with spring system, 5 cm long bracket and rubber protection. Kód 991357 Nerezový nosič 400x300 mm pre čísla 94x134 nelakovaný, s pružinovým systémom, s ochranným okrajom, s 5 cm konzolou Unpainted stainless steel holder 400x300 mm for numbers 94x134 with spring system, 5 cm long bracket and rubber protection. 400 mm 300 mm OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky 10 4 400 mm 300 mm 375 mm 134 mm 400 mm 300 mm Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 10 5 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky Aktualizované - Updated 6/0/2020 Kód 991040 Kód 991297 Kód 991068 Kód 991358 Nerezový nosič saní 400x300 mm Black edged stainless steel panel 400x300 mm Nerezové sane pre čísla 94x134 mm a adaptér Stainless steel holder for numbers 94x134 mm with adapter 991358 Nerezový nosič dvojitý pre čísla 94x134 mm Double stainless steel holder for numbers 94x134 mm Nerezový adaptér 400x134 mm pre čísla 70x118 pre aplikáciu do saní 991068 s 991296 Stainless steel adapter 400x134 for numbers 70x118 mm to be applied with holder 991068 and 991296 Nerezový panel s číslicovým nosičom 400x300 mm. Stainless steel holder 400x300 mm. for numbers 70x118 mm. Sada nerezových číselných sérií Stainless steel numbers set 991095 Kód/Code 991094 991096 MJ/UM 10 ks 33 ks 12 ks 0/2ks-1/1ks-2/2ks-3/3ks bez čísla/2ks 0/3ks-1/3ks-2/3ks-3/4ks 4/2ks-5/3ks-6/5ks-7/2ks 8/3ks-X/2ks-bez čísla/3ks 1/1ks-2/1ks-3/2ks-5/1ks 6/3ks-7/1ks-8/1ks bez čísla/2ks Sada nerezových číselných sérií Stainless steel numbers set 991051 Kód/Code 991052 991053 MJ/UM 39 ks 10 ks 12 ks 0/3ks-1/3ks-2/3ks-3/3ks 4/3ks-5/3ks-6/4ks-7/3ks 8/3ks-X/1ks-bez čísla/6ks 1/2 úzka bez čísla/4ks 0/2ks-1/1ks-2/2ks-3/3ks bez čísla/2ks 1/1ks-2/1ks-3/1ks-5/1ks 6/2ks-7/1ks-8/1ks bez čísla/2ks 1/2 úzka bez čísla/2ks * Na žiadosť je možné dodať aj pozinkované vyrazené sady a čísla rozmeru 94x134 mm. * On request we can deliver zink plated embossed kits and numbers 94x134 mm. Kód 991080 Kód 991081 Kód 991082 Kód 991083 Kód 991084 Kód 991085 Kód 991086 Kód 991087 Kód 991088 Kód 991089 Kód 991090 Stainless steel / Nerezové Stainless steel / Nerezové Nerezové vyrazené čísla 70x118 mm. Stainless steel embossed numbers 70x118 mm. 70 mm 118 mm Kód 991055 Kód 991056 Kód 991057 Kód 991058 Kód 991059 Kód 991060 Kód 991061 Kód 991062 Kód 991063 Kód 991064 Kód 991066 Kód 991065 47 mm 134 mm 400 mm 134 mm 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm Kód 992110 Nerezový nosič čísel horizontálne sklopný 400x300 mm pre čísla 70x118 Stainless steel holder horizontal folding 400x300 mm. for numbers 70x118 mm. Nerezové vyrazené čísla 94x134 mm Stainless steel embossed numbers 94x134 mm 400 mm 300 mm 118 mm Kód 991367

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky 10 6 Aktualizované - Updated 6/0/2020 400 mm 134 mm 400 mm 400 mm 400 mm 300 mm 300 mm 300 mm 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm Kód 992152 Nosič čísel dvojitý s poistkou 400x300 mm oceľový čierny Double panel holder with safety hook for panels 400x300 mm steel black painted Kód 991041 Nerezový nosič čísel 400x300x1 mm pre čísla 70x118 s konzolou Stainless steel holder 400x300x1 mm for numbers 70x118 with support Kód 991295 Nerezový panel lakovaný čierny 400x300x0,7 mm s poistkou Stainless steel panel black painted 400x300x0,7 mm with safety hook Kód 999701 PVC samolepka ADR 400x300 mm A.D.R. neutral PVC Self-adhesive 400x300 mm Kód 999751 Reflexná ADR samolepka 400x300 mm A.D.R. reflecting Self-adhesive 400x300 mm Kód 999702 PVC samolepka ADR so stredovou čiarou 400x300 mm Neutral A.D.R. PVC Self-adhesive with separator line 400x300 mm Kód 999752 Reflexná samolepka ADR so stredovou čiarou 400x300 mm Neutral A.D.R. reflecting Self-adhesive with separator line 400x300 mm Kód 991358 Nerezový adaptér 400x134 mm pre čísla 70x118 pre aplikáciu do saní 991068 a 991296 Stainless steel adapter 400x134 for numbers 70x118 to be applied with holder 991068, 991296 Kód 991296 Nerezové sane 134x400x0,7 mm lakované-čierne pre čísla 94x134 pre adaptér 991358 Black painted stainless steel holder 134x400x0,7 mm for numbers 94x134 mm and adapter 991358 Nerezový nosič tabúľ s poistkou a okrajom 400x300 mm Stainless steel panel holder with safety hook and black PVC coated edge for panel 400x300 mm Kód 991282 Pozinkovaný nosič tabúľ s poistkou a s okrajom 400x300 mm Zinc plated panel holder with safety hook and black PVC coated edge for panels 400x300 mm Pozinkovaný nosič tabúľ s poistkou, bez gumového ochranného okraja 400x300 mm Zinc plated panel holder with safety hook, without black PVC coated edge, for panels 400x300 mm Kód 991283 Nerezový nosič tabúľ s poistkou, bez okraja 400x300 mm Stainless steel panel holder with safety hook, without black PVC coated edge, for panels 400x300 mm Kód 991069 Nerezová konzola omega Universal omega stainless steel bracket Kód 991289 Pozinkovaná konzola omega Universal zinc plated omega bracket Kód 991070 Pravouhlý nerezový držiak pre nosič Stainless steel squaring support Kód 991290 Pravouhlý pozinkovaný držiak pre nosič Zinc plated squaring support Príslušenstvo A.D.R. Spares for A.D.R. Kód 991297 Kód 991279 400 mm 300 mm 400 mm 300 mm Kód 991243 Nosič čísel jednoduchý 400x300 mm oceľový čierny Single black painted panel holder for panels 400x300 mm Kód 991244 Nosič čísel trojitý 400x300 mm oceľový čierny Triple black painted panel holder for panels 400x300 mm

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk 10 7 OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky Kód 991298 Nerezový držiak s poistkou 300x300x1 mm Stainless steel panel holder with safety hook 300x300x1 mm Kód 991047 Nerezový držiak s poistkou 310x310x1 mm Stainless steel panel holder with safety hook 310x310x1 mm Kód 991285 Nerezový držiak s poistkou 250x250x1 mm Stainless steel panel holder with safety hook 250x250x1 mm Kód 991278 Pozinkovaný držiak s poistkou 300x300x1 mm Zinc plated panel holder with safety hook 300x300x1 mm Kód 991284 Pozinkovaný držiak s poistkou 250x250x1 mm Zinc plated panel holder with safety hook 250x250x1 mm Kód 991075 Jednoduchý nerezový držiak s poistkou 300x300 s konzolou 1 mm Simple stainless steel panel holder with safety hook and bracket 300x300x1 mm Kód 991077 Jednoduchý nerezový držiak s poistkou 310x310 s konzolou 1 mm Simple stainless steel panel holder with safety hook and bracket 310x310x1 mm Kód 991072 Dvojitý nerezový držiak s poistkou 300x300 s konzolou 1 mm Double stainless steel panel holder with safety hook 300x300x1 mm Kód 991046 Dvojitý nerezový držiak s poistkou 310x310x1 mm Double stainless steel panel holder with safety hook 310x310x1 mm Kód 991074 Dvojitý nerezový držiak s poistkou a konzolou 300x300x1 mm Double stainless steel panel holder with safety hook and bracket 300x300x1 mm Kód 991076 Dvojitý nerezový držiak s poistkou a konzolou 310x310x1 mm Double stainless steel panel holder with safety hook and bracket 310x310x1 mm Kód 991073 Hliníková platňa pre samolepky 300x300x1 mm Aluminium adhesive-holder plate 300x300x1 mm Kód 991078 Hliníková platňa pre samolepky 310x310x1 mm Aluminium adhesive-holder plate 310x310x1 mm Kód 991100 Hliníková platňa pre samolepky 250x250x1 mm Aluminium adhesive-holder plate 250x250x1 mm Kód 992260 Nerezový držiak 300x300 mm s vyrazenou priehlbinou a poistkou Stainless steel panel holder 300x300 mm with bosses and safety hook Kód 992250 Nerezový držiak 250x250 mm s vyrazenou priehlbinou a poistkou Stainless steel panel holder 250x250 mm with bosses and safety hook Aktualizované - Updated 2/0/2016

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA ADR tabule a samolepky 10 8 Aktualizované - Updated 2/0/2016 Výbušné látky a predmety tr. 1.1, 1.2, 1.3 Cl. 1.1, 1.2, 1.3 Explosive substances 999650 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive samolepka/adhesive 250x250 mm Rozmery Dimensions 999616 999824 999866 999710 999764 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Výbušné látky a predmety tr. 1.4 Cl. 1.4 Explosive substances 999651 999907 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive samolepka/adhesive 250x250 mm 100x100 mm Rozmery Dimensions 999617 999825 999867 999711 999765 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Výbušné látky a predmety tr. 1.5 Cl. 1.5 Explosive substances 999652 999916 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive samolepka/adhesive 250x250 mm 100x100 mm Rozmery Dimensions 999618 999826 999868 999712 999766 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Výbušné látky a predmety tr. 1.6 Cl. 1.6 Explosive substances 999653 999917 999913 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive samolepka/adhesive samolepka/adhesive 250x250 mm 100x100 mm 100x100 mm Rozmery Dimensions 999627 999830 999872 999713 999767 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm Nehorľavé, nejedovaté stlačené plyny tr. 2 Cl. 2 Non flammable compressed gas 999654 Kód/Code Prevedenie/Version samolepka/adhesive 250x250 mm Rozmery Dimensions 999601 999810 999851 999714 999768 samolepka/adhesive hliník/aluminium hliník/aluminium magnetická/magnetic magnetická/magnetic 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 250x250 mm 300x300 mm 999915 100x100 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2ODY=