Označenie nadstavby, ADR výbava

REFLECTA s.r.o. Tel: 00421/35/7610 529, Mobil: 00421/908 719 250 www.reflecta.sk e-mail:info@reflecta.sk OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Označenie vozidiel 5 5 Aktualizované - Updated 2/0/2021 Kód 980951 Sada 2 hliníkových tabúľ 423x282x1 mm s reflexnou fóliou triedy 2 Kód 980952 Sada 2 samolepiek 423x282 mm s reflexnou fóliou triedy 2 423 282 Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z.z. bod č. 3: Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy, vozidlá kategórie P a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od 2 pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m , pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným 7 odrazom triedy 2. ) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo. Takým označením musia byť označené aj špeciálne poľnohospodárske alebo lesné zariadenia nesené alebo polonesené ťažným vozidlom. Vozidlá kategórie P a S musia byť týmto označením označené aj na zadných bočných plochách, čo najbližšie k dolným a zadným N obrysom vozidla. Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z.z. bod č. 2: -1 Vozidlá kategórie L (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h 7e 6 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69. ) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k 6 predpisu EHK č. 69. ) Trojuholník EHK 69.01 Hliníkový trojuholník pre označenie pomaly sa pohybujúcich vozidiel podľa EHK 69.01 Držiak trojuholníka Sada hliníkových tabúľ a samolepiek Kód 970070 365 mm. 365 mm. Kód 991241 Kód 991242 Sada konzol pre hliníkový trojuholník Kapsa pre držiak Samolepka trojuholník pre označenie pomaly sa pohybujúcich vozidiel podľa EHK 69.01 Kód 970071

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2ODY=